Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012

Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πεντεδίκας Σπυρίδων

 
 
Πεντεδίκας Σπυρίδων του Θεμιστοκλέους, Έφεδρος Ανθυπολοχαγός. Γεννήθηκε στην Αμφίκλεια το 1907, του 33ου ΣΠ της XV Μεραρχίας Φλώρινας. Φονεύθηκε στο Βέρνικ Κορυτσάς στις 14 Νοεμβρίου 1940.

(Πηγή:http//sotosalexopoulos.blogspot.gr)