Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012

Σ.Ε.Α.Π ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ


(Πηγή:Oμάδα Κοινωνικής Δικτύωσης Facebook-ΣΕΑΠ 2005 Δ' ΕΣΣΟ)