Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

Αναμνηστική φωτογραφία ΔΕΑ 1936

Αναμνηστική φωτογραφία εκπαιδευομένων Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών ''Πυροβολικού'' , 
το καλοκαίρι του 1936 σε εκπαιδευτική εκδρομή. 
Δεύτερος από αριστερά ο τότε Δ.Ε.Α. Ευγενίδης Ιωάννης από την Βέροια. 
(Πηγή:Ιστορικός Συλλέκτης Βέροιας)