Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

ΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ


(Πηγή: Απο το Συνάδελφο Στάθη Καφετζογιαννάκη)