Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί 1939


Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί σε αναμνηστική φωτογραφία το 1939 στη Θεσσαλονίκη. 
Όρθιος πρώτος αριστερά διακρίνεται ο τότε Έφεδρος Αξιωματικός (ΠΒ) 
Ευγενίδης Ιωάννης από τη Βέροια.

 Σχόλιο Έφεδρος: Θερμά Συγχαρητηρία για την προσπάθεια στο Κανέλλο Ντόντο.