Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

ΔΕΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ


(Πηγή:Απο το Ιστορικό Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ-http://dis.army.gr/archive_el.html)