Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

Πεσόντες Έφεδροι Υγειονομικοί Αξιωματικοί

(Πηγή: Απο το Ιστορικό Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ)