Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

Μεγάλο Πεύκο 1981


Μεγάλο Πεύκο αρχές 1981, εκπαιδευτές ΕΛ.ΔΥ.Κ. 
και ταυτόχρονα εκπαιδευόμενοι σε αντικείμενα καταδρομικών ενεργειών.

(Πηγή:Απο το συνάδελφο Νίκο Αναγνώστου)