Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

ΠΡΟΤΟΜΗ ΕΦ. ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΥ ΓΡΗΓΟΡH ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ


ΠΡΟΤΟΜΗ ΕΦ. ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΥ ΓΡΗΓΟΡH ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ (Ηράκλειο Κρήτης)