Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013

ΣΕΑ 1997

 
Αλλαγή Κυβερνήτη στο Ν/Α ΑΥΡΑ (Μ-214) 1997
Επίκουρος Σημαιοφόρος διαβάζει τη διαταγή αλλαγής Κυβερνήτη