Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Κυριακή, 7 Απριλίου 2013

Διοίκηση της Ιης Μεραρχίας 1965


Το επιτελείο και η Διοίκηση της Ιης Μεραρχίας σε αναμνηστική φωτογραφία,
την περιόδου 1965-1967, έξω από το Στρατηγείο.
Πίσω δεξιά διακρίνονται δυο Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί 
 
(Πηγή: ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ)