Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Κυριακή, 7 Απριλίου 2013

ΒΙΛΙΑΡΙΟ ΟΜΑΔΑΡΧΟΥ & Β.ΔΙΜΗΡΙΤΟΥ (ΣΕΑΠ 1980)


[Πηγή: Από το προσωπικό αρχείου του συναδέλφου Εφέδρου Υπολοχαγού (ΕΔ) Νίκου Σεβαστού]