Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΘΑΝΟΝΤΕΣ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ 1912-1913


Α’ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΜΑΧΗΣ
1.Έφεδρος Υπίατρος Καρούζος Ιωάννης του Ευθυμίου γεννηθείς εις Σουβάλαν Φθιώτιδος.Εφονεύθει τις 21 Ιουνίου 1913 στο Κιλκίς.
2.Έφεδρος Ανθυπίατρος Στεργιόπουλος Γρηγόριος του Στεργίου γεννηθείς εις Γαρδίκι. Εφονεύθη στις 8 Οκτωβρίου 1912 εις Σαραντάπορον.
3. Έφεδρος Ανθυπίατρος Μπίλιας Βασίλειος.Εφονεύθη στις 24 Οκτωβρίου 1912 εις Σόροβιτς (Αμύνταιον.
Β ́ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΜΗ ΜΑΧΗΣ
1. Έφεδρος Ανθυπίατρος Στεργιόπουλος Βλαδίμηρος γεννηθείς εις Κόρινθον
Απεβίωσεν εκ τύφου στις 7 Ιανουαρίου 1913 εις Β ́ Στρατιωτικόν Νοσοκομείον
Θεσσαλονίκης
2.Έφεδρος Ανθυπίατρος Σαρρής Πέτρος. Απεβίωσεν από χολέρα στις 10 Ιουλίου 1913 εις το Γ ́ Στρατιωτικόν Νοσοκομείον Θεσσαλονίκης