Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

Θερινή στολή του Εφέδρου Ανθυπολοχαγού 1950

Αναμνηστική φωτογραφία με θερινή στολή του Εφέδρου Ανθυπολοχαγού (ΠΒ) Γκασίδη Χρήστου 
εκ Μάνης, αρχές της δεκαετίας του 1950