Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

Φωτογραφία του 1956


Φωτογραφία του 1956 όπου εμφανίζει τον τότε έφεδρο Ανθυπολοχαγό (ΠΒ) Γκασίδη Χρήστο (δεύτερος από δεξιά στη φωτογραφία), στη χιονισμένη Καρδίτσα όπου υπηρετούσε. Διακρίνουμε τον ίδιο τον Γκασίδη Χρήστο, αλλά και άλλους συναδέλφους του σε βολή με τα ατομικά τους περίστροφα των 0,38χιλ.