Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

ΕΦΕΔΡΟΣ ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ (ΠΖ) ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
(Απο το αρχείο του εγγονού του  ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)