Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

ΕΙΔΙΚΟΝ ΦΥΛΛΟΝ ΠΟΡΕΙΑΣ


ΕΙΔΙΚΟΝ ΦΥΛΛΟΝ ΠΟΡΕΙΑΣ του Εφέδρου Ανθυπολοχαγού (ΥΠ) Αρβανίτη Νικόλαου του Θωμά, όπου ενημερώνεται σε περίπτωση επιστρατεύσεως σε ποια μονάδα θα παρουσιαστεί για να ανάληψη υπηρεσίας. Ο εν λόγω έφεδρος αξ\κος υπηρέτησε κατά τη διάρκεια 1968-1970