Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

Έφεδρος Σημαιοφόρος/Διερμηνέας

Έφεδρος Σημαιοφόρος/Διερμηνέας
Πηγή:http://www.ysouliotis.gr/viografia.html