Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014

1958-Ε.Α Στυλιανός Μπεμπέτσος


Αναμνηστική φωτογραφία τον Ιούλιο του 1958, όπου εμφανίζει τους εκπαιδευόμενους Δοκίμους Εφέδρους Αξιωματικούς του Πεζικού, με τους Αξιωματικούς εκπαιδευτές τους μετά το τέλος της θαλάσσιας εκπαίδευσης τους στον Αλμοπαίο/Μογλενίτσα ποταμό του Ν.Πέλλας. Στη φωτογραφία άπαντες οι ΔΕΑ φέρουν το ‘’τόμσον’’, ενώ ο πρώτος κάτω αριστερά κρατώντας το ‘’τόμσον’’ και τη γεμιστήρα στο χέρι είναι ο τότε Εφ. Ανθλγός (ΠΖ) Στυλιανός Μπεμπέτσος (δωρεά του υιού του κ.Γεώργιου Μπεμπέτσου στον "ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΕΡΟΙΑΣ")