Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

Γεώργιος Δασκαλάκης


Ο Γεώργιος Δασκαλάκης (Αθήνα, 24 Αυγούστου 1912 - Αθήνα, 1η Μαρτίου 1994) ήταν Έλληνας νομικός, καθηγητής του Δημοσίου και Συνταγματικού Δικαίου και συγγραφέας. Διετέλεσε Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (με βαθμό Υπουργού) στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας υπό τον Κωνσταντίνο Γ. Καραμανλή καθώς και υπουργός των Εσωτερικών στην κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλλη στις 17 Σεπτεμβρίου του 1981.

Υπηρέτησε 56 μήνες ως έφεδρος αξιωματικός εις την ζώνη των πρόσω κατά τους πολέμους 1940-1941 και καθ' όλην την διάρκεια του εμφυλίου. Είχε τιμηθεί με πολλές πολεμικές διακρίσεις.

(Περισσότερα:http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82_(%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82)