Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΣΕΑΠ 1962

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 
ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΖΙΚΟΥ (Σ.Ε.Α.Π) 1962

(Πηγή: Από το Φωτογραφικό Αρχείο του Στέφανου ΠΛΙΟΥΜΠΗ, 
γιού του Εφέδρου Αξιωματικού Σταύρου ΠΛΙΟΥΜΠΗ)