Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕΔΡΟΥ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΥ ΝΤΑΣΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ


ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΟΥΖΟΥΛΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕΔΡΟΥ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΥ
ΝΤΑΣΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΕΔΡΟΥ ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΥ ΔΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΕΠΟΥΣ

(Πηγή: Από το Συνάδελφο Γεώργιο ΣΑΡΡΗ)