Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Κυριακή, 8 Μαρτίου 2015

ΚΕΥΠ Λαμίας 21 Μαρτίου 1979
(Πηγή: Από το φωτογραφικό αρχείο του Συναδέλφου Πάνου Μάνθα)