Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

1950 πεδίο βολής Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Κέρκυρας


1950 πεδίο βολής Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Κέρκυρας.
Στα δεξιά ο Βασίλειος Ορφανίδης ΥΕΑ (ΔΒ), κλάσης 1949

(Πηγή: Απο το Συνλάδελφο Γεώργιο Ορφανίδη, υιό του εικονιζόμενου Βασίλειου Ορφανίδη)