Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

ΣΧΟΛΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΡΟΥ


"Ο χώρος στον οποίον εστεγάσθη η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού κατά την διάρκεια λειτουργίας της,στη Σύρο. Πριν τη μεταφορά της Σχολής στην Σύρο,στις εγκαταστάσεις αυτές στεγαζόταν το Αμερικάνικο ορφανοτροφείο."

(Πηγή και σχολιασμός απο τον Συνάδελφο Γεώργιο Στρατούλη)