Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016

Βεβαίωσις Εθνικών Φρονημάτων 1949Βεβαίωσις Εθνικών Φρονημάτων’’ που εκδόθηκε το 1949. Είναι ένα σπάνιο έγγραφο το οποίο χορηγήθηκε κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου έφεδρου αξιωματικού, προκειμένου μετά την απόλυσή του να το χρησιμοποιήσει ως ‘’συστατική επιστολή’’. Άξιον παρατηρήσεως είναι το γεγονός, ότι για να χορηγηθεί η εν λόγω βεβαίωση, έπρεπε να συνηγορήσει η αστυνομία, ο Σχηματισμός της Μονάδος του, και η ίδια η Μονάδα του. Τέλος να αναφέρω πως ο εν λόγω αξιωματικός ,Ευγενίδης Ιωάννης είχε πολεμική δράση ως έφεδρος αξιωματικός για δέκα συνεχή χρόνια.