Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016

ΔΥΕΑ Β ΣΕΑΠ 1960

(Πηγή: Νίκος Ίλαρχος-Παραδοσιακός Συλλέκτης)