Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2016

Αποφοιτήρια ΔΕΑ Στρατονομίας


(Πηγή: Από το αρχείο του συναδέλφου Εφέδρου Αξιωματικού (ΠΖ-ΣΝ) Βασίλη Χριστοφορίδη)