Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

ΔΕΑ ΣΤΡΑΤΟΝΟΜΙΑΣ


(Πηγή: Από το αρχείο του συναδέλφου Εφέδρου Αξιωματικού (ΠΖ-ΣΝ) Βασίλη Χριστοφορίδη)