Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2017

2006 Β΄ ΕΣΣΟ (ΔΕΑ ΠΖ-Σ)


(Πηγή: Από το Συνάδελφο Ηλία Χριστίδη)