Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2017

Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού Λεμεσού


Νίκος Τιμοθέου στη Σ.Ε.Α.Π. Λεμεσού. Φθινόπωρο του 1966. 
Ο Νίκος είναι πρώτος από αριστερά μπροστά

(Πηγή: https://apsida.cut.ac.cy/items/show/20506)