Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

ΣΕΑΚ-Πρώτη Διμοιρία,Τρίτος Λόχος-27 Αυγούστου 1951(Πηγή: Από τον Συνάδελφο Βασίλη Πατρίκη)