Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

Ιλαρχος (ΤΘ) μαζί με ΔΕΑ (ΤΘ)


Ίλαρχος (ΤΘ) μαζί με ΔΕΑ (ΤΘ) τη δεκαετία του 60 στην Κύπρο με την Ελληνική Μεραρχία. 
17 Μ24 και 17 Μ47 απετέλεσαν το αρματικό δυναμικό της Μεραρχίας
(Πηγή: Απο το συνάδελφο Κώστα Δαναϊλίδη)