Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΣ ΚΟΡΥΦΗΣ 1923 ΤΗΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ