Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

ΥΨΩΜΑ 731

Aπο τον Συνάδελφο Γεώργιο Στρατούλη:

"Συνάδελφοι,από το πολύ καλό βιβλίο,"ΤΟ ΥΨΩΜΑ 731" του Αντιστρατήγου ε.α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΤΖΟΥΒΑΛΑ,παραθέτω τη σελίδα 222 εις την οποίαν δημοσιεύεται ονομαστικός πίνακας των ηρωικώς πεσόντων Αξιωματικών ως και αριθμητικός των πεσόντων οπλιτών του 51ου Συντάγματος,κατά τον Ελληνο'ι'ταλικόν πόλεμον 1940-1941.Εξ αυτού συνάγεται ότι εκ των 21 συνολικώς πεσόντων Αξιωματικών του 51ου Συντάγματος,οι 14 ήταν 'Έφεδροι και οι 7 Μόνιμοι.Αυτά δια εκείνους εκ των Μονίμων που σνομπάρουν τους Εφέδρους Αξιωματικούς.(Σελίδες σαν την 222 εκ των 400 που έχει το βιβλίο αυτό είναι πάρα πολλές και από διάφορες Μονάδες)."