Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

Εμμανουήλ Σακελλαρίου 1948- Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Χανίων(Πηγή: Από το Προσωπικό Αρχείο του Συναδέλφου Εμμανουήλ Σακελλαρίου μέσω του γιου του επίσης Συναδέλφου Εφέδρου Αξιωματικού Δημήτρη Σακελλαρίου)