Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Τρίτη, 1 Μαΐου 2018

Πρωτομαγιά του 1939-Μαθητές της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Κέρκυρας (Σ.Ε.Α.Κ)


Δύο μαθητές της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Κέρκυρας (Σ.Ε.Α.Κ) στη Μονή Βλαχερνών με φόντο το Ποντικονήσι, Πρωτομαγιά του 1939

(Πηγή: Από τον συνάδελφο Άκη Βιδινιώτη)