Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Τρίτη, 1 Μαΐου 2018

ΣΕΑΠ 1963-ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΟ


(Πηγή: Απο τον συνάδελφο Βαρσάμη Ξανθούλη 
"Ο ΜΟΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗΣ ΣΕΑΠ 1963")