Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Κυριακή, 6 Μαΐου 2018

ΣΧΟΛΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΠΑΣΧΑ 1939


(Πηγή:Ιωάννης Βενιζέλος, Ομάδα FB Φωτογραφίες της Παλιάς Χαλκίδας 
1."Είχαν γνώση οι φύλακες τότε , ας ήταν ακόμα νωρίς ...!
Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της Τάξης εφέδρων Αξιωματικών , στελέχωσε ενισχύοντας την θρυλική 8η Μεραρχία του Στρατηγού Κατσιμήτρου ...
2.Η Θήβα στην Χαλκίδα ! Πάνω σειρά, 2ος από δεξιά ο εξ Άσκρης Θηβών Κωνσταντίνος Ζαρίφης.)