Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019

Δ.Ε.Α. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 88Γ΄ Ε.Σ.Σ.Ο.


(Πηγή: Απο τον Παναγίωτη Μουστάκη)