Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΑ ΣΤΟ ΚΕΑΠ


Οι Ειδικές Δυνάμεις από τη φύση τους απαιτούσαν πάντοτε, από κάθε πλευρά, άρτια και ρεαλιστική βασική και ειδική εκπαίδευση του προσωπικού τους (αξιωματικών και οπλιτών), που πρέπει υποχρεωτικά να προέρχεται από εθελοντές, επιλεγμένους με αυστηρά κριτήρια νοημοσύνης, ψυχικών και σωματικών ικανοτήτων. Έτσι, η εκπαίδευση των αξιωματικών και οπλιτών στην τεχνική και τακτική των ειδικών επιχειρήσεων είναι εντατική, σκληρή και επίπονη σε όλη τη διάρκεια της θητείας τους στις Ειδικές Δυνάμεις, επειδή το υψηλό επίπεδό της εκπαίδευσης αποτελεί τη βασική και θεμελιώδη προϋπόθεση της επιτυχίας των στελεχών
Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ) που βρίσκεται στη Ρεντίνα του Ν. Θεσσαλονίκης, αποτελεί το «φυτώριο» των θρυλικών πρασινοσκούφιδων, τόπος στον οποίο θεμελιώθηκε ο θρύλος του Έλληνα λοκατζή και το καταδρομικό πνεύμα. Η Ρεντίνα, 71 χλμ ανατολικά της Θεσσαλονίκης, αποτελεί με την πρώτη ματιά, ένα φιλήσυχο και συνηθισμένο κλασσικό Ελληνικό οικισμό της υπαίθρου, ο οποίος δεν προσφέρει ιδιαίτερες συγκινήσεις. Είναι πιο γνωστός στους λάτρεις της αρχαιολογίας για την αρχαία πόλη της Αρέθουσας. Από το 1963 η Ρεντίνα έλαβε μια νέα διάσταση με την ίδρυση του Κ.Ε.Α.Π. (Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ανορθόδοξου Πολέμου). Η θέση του είναι ιδεώδης για την εκτέλεση της αποστολής του, καθόσον περιβάλλεται από έδαφος που περιλαμβάνει βουνά, ποταμούς, λίμνες και θάλασσα, δηλαδή φυσικούς χώρους απαραίτητους για πρακτική εφαρμογή σε όλα τα αντικείμενα της εκπαιδεύσεως.
Στα 45 χρόνια λειτουργίας του το ΚΕΑΠ έχει προσφέρει τεράστιο εκπαιδευτικό έργο, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα. Είναι το κοινό σημείο όλων των αξιωματικών και υπαξιωματικών των ειδικών δυνάμεων, τόπος «ιερός» γι’ αυτούς, τόπος στον οποίο ίδρωσαν και πόνεσαν για την καταδρομική ιδέα. Είναι το σύμβολο και ο φάρος που φωτίζει καθοδηγητικά την πορεία τους στο δρόμο της τιμής και του καθήκοντος.
Ιστορικά Στοιχεία
Το ΚΕΑΠ ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1963 και εγκαταστάθηκε στη Ρεντίνα στο στρατόπεδο που επονομάστηκε Στρατόπεδο «Αντισυνταγματάρχου (ΠΖ) Γεωργίου Κατσάνη». Η ονομασία αυτή αποτελεί ελάχιστη ένδειξη τιμής προς τον ανδρείο Διοικητή της 33ης Μοίρας Καταδρομών, ο οποίος έπεσε μαχόμενος υπερασπίζοντας με τους στρατιώτες του το ύψωμα Πετρομουθιά Πενταδακτύλου κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974. Η προτομή του, τοποθετημένη δίπλα στο μνημείο που υπάρχει προς τιμή των πεσόντων στις μάχες του έθνους Ελλήνων Καταδρομέων στο χώρο του στρατοπέδου, υποδέχεται σήμερα κάθε επισκέπτη, ο οποίος εισέρχεται στο Στρατόπεδο της Ρεντίνας.
Παγκοσμίως τα στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων θαυμάζονται ως άνθρωποι με απεριόριστες φυσικές ικανότητες, οι οποίοι μπορούν να επιβιώσουν κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, να πετύχουν σε κάθε αποστολή και να εξολοθρεύσουν πολυάριθμους εχθρούς.
Πίσω από αυτή την όμορφα παρουσιαζόμενη εικόνα, υπάρχει η πραγματικότητα της σκληρής εκπαίδευσης και η πλήρης εκμετάλλευση των ψυχικών δυνάμεων των ανθρώπων που στελεχώνουν τις ειδικές δυνάμεις. Αναμφίβολα όταν κάποιος, ανεξάρτητα από το πόσο δυνατός είναι, εκπαιδεύεται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για πολλές συνεχόμενες εβδομάδες, κουράζεται σωματικά και πνευματικά. Τότε η επιθυμία του να πετύχει και η δύναμη της ψυχής του είναι τα μόνα στοιχεία που του δίνουν την απαραίτητη ώθηση για να συνεχίσει. Αυτό ακριβώς είναι και το νόημα μιας επιγραφής στο ΚΕΑΠ: «Εδώ έρχονται αυτοί που θέλουν και μπορούν». Η θέληση κάποιου να αποτελέσει ένα αξιόλογο και επίλεκτο στέλεχος των Ειδικών Δυνάμεων είναι το απαραίτητο στοιχείο για να πετύχει στις υψηλές απαιτήσεις της εκπαίδευσης. Οι έμπειροι εκπαιδευτές θα τον βοηθήσουν να αναπτύξει τις φυσικές και ψυχικές του ικανότητες στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα, ώστε να ξεπεράσει και τις πιο δύσκολες συνθήκες του σύγχρονου πεδίου μάχης. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι πολλοί από τους αξιωματικούς – εκπαιδευτές του ΚΕΑΠ συμμετείχαν σε Ελληνικές αποστολές στο εξωτερικό, ενώ άλλοι απέκτησαν χρήσιμες εμπειρίες παρακολουθώντας διάφορα Σχολεία Ειδικών Δυνάμεων του εξωτερικού.
Οργάνωση και Αποστολή του ΚΕΑΠ
Το ΚΕΑΠ είναι Μονάδα των Ειδικών Δυνάμεων, υπαγόμενη απευθείας στη Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού και αποστολή του είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες θεωρητικές και κυρίως πρακτικές γνώσεις σε:
 • Καταδρομικές Ενέργειες.
 • Ανορθόδοξο Πόλεμο.
 • Αναγνώριση Υλικών και Μέσων του Πεδίου Μάχης.
 • Αντικείμενα Απόδρασης, Επιβίωσης και Διαφυγής.
 • Βολές Μάχης Ταχείας Αντιδράσεως και Ελευθέρου Σκοπευτή.
 • Τεχνικής φύσης αντικείμενα των Ειδικών Δυνάμεων.
Το Κέντρο είναι οργανωμένο σε τμήματα τα οποία διεξάγουν την εκπαίδευση και σε τμήματα που την υποστηρίζουν. Επίσης περιλαμβάνει και τμήματα που είναι υπεύθυνα για την ικανοποίηση των λοιπών απαιτήσεων (ασφάλειας, Διοικητικής Μέριμνας κ.λπ.).
Εκπαίδευση – Δραστηριότητες
Ως εκπαιδευτικό προσωπικό χρησιμοποιούνται επιλεγμένοι κατώτεροι αξιωματικοί μόνιμοι και εθελοντές, υπαξιωματικοί των Ειδικών Δυνάμεων και αριθμός κατάλληλων ΔΕΑ. Στο ΚΕΑΠ εκπαιδεύονται Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, ΔΕΑ, Μόνιμοι και Εθελοντές Υπαξιωματικοί και ΕΠΟΠ των Ειδικών Δυνάμεων, Ανθυπολοχαγοί & Μόνιμοι Λοχίες (ΠΖ) και (ΑΣ), στελέχη λοιπών Όπλων και Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς επίσης και προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας. Τα κυριότερα σχολεία που λειτουργούν κάθε χρόνο είναι:
 • Το Σχολείο των Καταδρομών. Η αποστολή του είναι να αναπτύσσει τη σωματική και ψυχική αντοχή των στελεχών στα ανώτερα δυνατά επίπεδα και σε βαθμό που να μπορούν να υπερνικούν και τις πιο αντίξοες συνθήκες στο πεδίο της μάχης, λαμβάνοντας γρήγορες, ορθές και αμέσως εκτελεστές αποφάσεις και να τα καταστήσει ικανά να ηγηθούν τμημάτων κατά τις επιχειρήσεις και να εκπαιδεύουν το προσωπικό στις Μονάδες τους σε αντικείμενα τεχνικής και τακτικής Καταδρομών. Επίσης να εκπαιδεύσει τα στελέχη στις μεθόδους και την τεχνική της απόδρασης, διαφυγής και στους τρόπους επιβιώσεως στην ύπαιθρο χωρίς τα βασικά στρατιωτικά είδη.
 • Το Σχολείο Σχεδιάσεως Περιπόλων Ειδικών Δυνάμεων. Το προσωπικό εκπαιδεύεται στην οργάνωση μάχης περιπόλου και στην ορθή και λεπτομερή σχεδίαση της αποστολής για την εκτέλεση καταδρομικών επιχειρήσεων μικρών κλιμακίων.
 • Το Σχολείο Απόδρασης, Διαφυγής και Επιβίωσης Ειδικών Δυνάμεων (ΣΑ-ΔΕΕΔ). Σ’αυτό το σχολείο γίνεται εκπαίδευση στα αντικείμενα απόδρασης, διαφυγής και επιβίωσης.
 • Το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Καταδρομών (ΣΒΕΚ), όπου γίνεται η μετάδοση στους εκπαιδευόμενους των απαραιτήτων βασικών γνώσεων πάνω σε θέματα διεξαγωγής καταδρομικών επιχειρήσεων και ανορθόδοξου πολέμου, καθώς και σε τεχνικής φύσεως αντικείμενα των ειδικών δυνάμεων που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των μονάδων.
 • Το Σχολείο Στελεχών Όπλων και Ετέρων Κλάδων (ΣΣΟΕΚ), εδώ πραγματοποιείται η διεξαγωγή καταδρομικών επιχειρήσεων και ανορθόδοξου πολέμου, καθώς και σε τεχνικής φύσεως αντικείμενα των ειδικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια αυτού του σχολείου επιλέγεται το προσωπικό που θα στελεχώσει τις μονάδες των ειδικών δυνάμεων.
 • Το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Ελεύθερων Σκοπευτών Ειδικών Αποστολών (ΣΒΕΕΣΕΑ), η αποστολή του είναι να εκπαιδεύσει τα στελέχη σε εξειδικευμένες τεχνικές βολών και σε αντικείμενα προκεχωρημένης ατομικής τακτικής.
 • Το Σχολείο Βολών Μάχης Ταχείας Αντίδρασης έχει ως αποστολή να καταστήσει τον μαχητή ικανό να χειρίζεται σωστά τον οπλισμό του και να ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε απειλή.
Επίσης λειτουργούν και άλλα μικρότερης διάρκειας αλλά εξίσου σημαντικά σχολεία που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες επιχειρησιακές απαιτήσεις.
Ανάλογα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις των Ειδικών Δυνάμεων η Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων κάθε χρόνο αναπροσαρμόζει την εκπαίδευση στο ΚΕΑΠ με τη συμπλήρωση ή αφαίρεση συγκεκριμένων σχολείων.
Τα παραπάνω σχολεία απευθύνονται σε στελέχη με ιδιαίτερες ικανότητες και αποτελούν το επιστέγασμα μιας εξειδικευμένης και ποιοτικής εκπαίδευσης που προστάζουν οι απαιτήσεις και προκλήσεις των καιρών. Η χρησιμοποίηση των ελεύθερων σκοπευτών έχει αποδειχθεί πόσο σημαντική είναι, καθώς είναι νωπές ακόμη οι εικόνες από περιοχές όπως το Ιράκ και το Αφγανιστάν και τα πλήγματα που επιφέρουν στον όποιο αντίπαλο. Το ΚΕΑΠ έχει πετύχει να συμβαδίζει με τα διεθνή κέντρα εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο τομέα μέσα από τα σύγχρονα και ρεαλιστικά προγράμματα εκπαίδευσης και κυρίως βολών.
Αξιολόγηση των Εκπαιδευομένων
Σε όλα τα σχολεία τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, πραγματοποιούνται γραπτές και προφορικές εξετάσεις – αξιολογήσεις, όπως αυτές προβλέπονται από τις Συντονιστικές Οδηγίες Εκπαιδεύσεως του Κέντρου και έχουν σανσκοπόνα διαπιστωθείοβαθμόςαφομοί-ωσης των αντικειμένων που διδάχτηκαν και να γίνει αξιολόγηση του ενδιαφέροντος και της προσπάθειας των εκπαιδευομένων για την εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας. Κάθε σχολείο έχει τα δικά του δεδομένα και οι εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι δεν πετυχαίνουν να ανταποκριθούν σε αυτά, διακόπτουν την εκπαίδευσή τους και δεν στελεχώνουν τις Μονάδες των Ειδικών Δυνάμεων.
Εγκαταστάσεις
Για το στρατωνισμό τόσο της μόνιμης δύναμης όσο και των εκπαιδευομένων, το ΚΕΑΠ διαθέτει τυποποιημένα κτίρια των 120 ανδρών και 2 κτίρια των 40 ανδρών. Επίσης στο ΚΕΑΠ υφίστανται και διάφορες εγκαταστάσεις, όπως διοικητή-ριο,λέσχη αξιωματικών, μαγειρεία – εστιατόρια, ιατρείο – αναρρωτήριο, διμοιρία συντηρήσεως – όρχος οχημάτων καθώς και διάφοροι αποθηκευτικοί χώροι. Μέσα στα 500 στρέμματα που έχει έκταση το ΚΕΑΠ, βρίσκονται όλες οι απαραίτητες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις:
 • Στίβος Καταδρομών των 19 εμποδίων.
 • Στίβος Ημερήσιας Εκγυμνάσεως, καθώς και στίβος Ενδυναμώσεως.
 • Τσιμεντένιος πύργος 18 μέτρων
 • Εμπόδια Αυτοπεποιθήσεως.
 • Στίβος Επιβίωσης.
 • Στίβος Τοπογραφίας.
 • Στίβος Καταστροφών – Ναρκοπολέμου.
 • Πύργος Ορεινού Αγώνα – Τεχνικής αναρρίχησης.
 • Πεδίο Βολής & Πεδίο Βολής κατοικημένων τόπων.
 • Γήπεδο Ποδοσφαίρου.
 • Αίθουσες Διδασκαλίας
Εκτός από όλα τα παραπάνω τεχνητά μέσα, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του ΚΕΑΠ είναι η κατάφυτη και καταπράσινη ημιορεινή περιοχή της Ρεντίνας, η οποία αποτελεί το πιο κατάλληλο πεδίο για την πρακτική εφαρμογή όλων των αντικειμένων εκπαίδευσης κάτω από ρεαλιστικές συνθήκες. Ο στίβος καταδρομών αποτελείται από 19 εμπόδια, κάποια από τα οποία έχουν χαρακτηριστικά ονόματα, όπως «καμήλα», «κόμπρα» κ.α. Τα πιο δύσκολα εμπόδια είναι σκόπιμα τοποθετημένα στο τέλος του στίβου, ώστε να διαπιστωθούν οι ικανότητες, η αυτοπεποίθηση και η θέληση των ήδη κουρασμένων εκπαιδευομένων. Το πέρασμα αυτών των εμποδίων απαιτεί ένα συνδυασμό ευελιξίας, φυσικής δύναμης, συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευομένων, καλής ισορροπίας και ψυχικής ετοιμότητας, ενώ ο εκπαιδευόμενος εκτός από τα εμπόδια πρέπει να αντιμετωπίσει και το αδυσώπητο χρονόμετρο των εκπαιδευτών.
Ο στίβος ημερησίας εκγυμνάσεως αποτελείται από 6 εμπόδια, τα οποία πρέπει να περάσει ο εκπαιδευόμενος. Έλξεις, 36 μέτρα έρπειν, χειροβάδιση και κάθετη κλίμακα, όπως επίσης η διέλευση του περιβόητου «Ταρζάν» είναι ένα τυπικό ξύπνημα στο ΚΕΑΠ, όπου ο κάθε εκπαιδευόμενος καλείται ουσιαστικά να παλέψει με το χρονόμετρο και τον ίδιο του τον εαυτό. Ένα από τα εμπόδια αυτοπεποίθησης είναι ο αποκαλούμενος «Αράπης», όπου ο εκπαιδευόμενος, αφού διασχίσει μία οριζόντια δοκό στο ύψος των 5 μέτρων, κρέμεται από ένα σκοινί και αφήνεται να πέσει στη δεξαμενή του νερού πάνω στην οποία έχει δημιουργηθεί το συγκεκριμένο εμπόδιο.
Σε ένα άλλο σημείο του Στρατοπέδου υπάρχει ένας τσιμεντένιος πύργος 18 μέτρων, στον οποίο οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται διάφορες μεθόδους αναρρίχησης και καταρρίχησης. Στη μία από τις πλευρές του πύργου υπάρχουν ειδικές υποδοχές σε τακτά διαστήματα, τις οποίες χρησιμοποιούν οι ασκούμενοι για να αναρριχηθούν χωρίς την χρήση σχοινιών. Στην άλλη πλευρά οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται την ταχεία καταρρίχηση από Ε/Π ή την τεχνική καταρρίχησης FAST ROPΕ, ενώ στην μπροστινή πλευρά διδάσκονται τις υπόλοιπες μεθόδους καταρρίχησης και καθόδου με τη βοήθεια κεκλιμένης αερογέφυρας.
Κοντά στο πύργο υπάρχει ο «βράχος», όπου οι εκπαιδευόμενοι εξασκούνται πρακτικά σε όσα έχουν διδαχθεί σχετικά με τις αναρριχήσεις και τις καταρριχήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εκπαιδευόμενοι αναγκάζονται να εκτελέσουν πολλές φορές την ίδια άσκηση μέχρι να την πραγματοποιήσουν τέλεια, ενώ η «ποινή» των κάμψεων είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Όπως λένε όλοι οι εκπαιδευτές στο ΚΕΑΠ: «Αυτοί οι άνδρες θα επιστρέψουν στις Μονάδες τους, όπου θα πρέπει να ηγηθούν των στρατιωτών τους σε καταδρομικές επιχειρήσεις. Τότε δεν θα υπάρχουν περιθώρια λάθους. Η φιλοσοφία μας είναι «όσο περισσότερος ιδρώτας στη εκπαίδευση, τόσο λιγότερο αίμα στη μάχη».
Ένας ιδιαίτερος τομέας στο ΚΕΑΠ είναι ο στίβος επιβίωσης, όπου οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν πώς να θανατώνουν και να τρώνε οτιδήποτε περπατάει, πετάει, κολυμπάει και έρπει, χωρίς βέβαια κανένα κίνδυνο για την υγεία τους και πώς να επιβιώνουν κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες. Ο στίβος επιβίωσης, τοποθετημένος σε ένα χώρο που θυμίζει ζούγκλα, αποτελείται από 25 κατασκευές, οι οποίες περιλαμβάνουν διάφορα είδη καταλυμάτων, παγίδες ζώων, πουλιών, ψαριών και ερπετών, διάφορες μεθόδους καθαρισμού ύδατος, παρασκευής φαγητού, κατασκευής όπλων, όπου οι ασκούμενοι χρησιμοποιούν οτιδήποτε προσφέρει η φύση.
Στο στίβο επιβίωσης, όλες αυτές οι κατασκευές απλώς παρουσιάζονται στους εκπαιδευόμενους ως πρότυπα, διότι μετά αυτοί μεταφέρονται αρκετά χιλιόμετρα μακριά από τη Ρεντίνα, όπου εφαρμόζουν πρακτικά όσα διδάχθηκαν για την επιβίωση και κάτω από δύσκολες συνήθως καιρικές συνθήκες.
Πέραν των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων, το ΚΕΑΠ διαθέτει Κέντρο Ψυχαγωγίας Μονάδος (ΚΨΜ) και ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο. Επίσης όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις Διοικητικής Μέριμνας για την υποβοήθηση του κυρίου έργου του που είναι η εκπαίδευση του προσωπικού.
Το χώρο του Στρατοπέδου κοσμεί και ο ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου, όπου πραγματοποιείται ο εκκλησιασμός του προσωπικού, ο μηνιαίος αγιασμός και διάφορες εκδηλώσεις.
Λοιπές Δραστηριότητες
Το Κέντρο επισκέπτονται για να παρακολουθήσουν τις δραστηριότητές του διάφορες Σχολές, όπως η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, αντιπρόσωποι ξένων χωρών, διάφορες λέσχες και σύλλογοι εφέδρων καταδρομών κ.λπ. Επίσης συμμετέχει και συμβάλλει με εκπαιδευτικό προσωπικό σε συνεκπαιδεύσεις διαφόρων φορέων της πολιτείας (π.χ. Ομάδες διάσωσης, ΕΜΑΚ, κ.α.).