Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013

ΣΧΟΛΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Πολεμική Αεροπορία

Η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας εδρεύει στην Τρίπολη του Ν.Αρκαδίας.
Σ' αυτήν εκπαιδεύονται οι ΔΕΑ Οικονομικού, Δικαστικού, Υγειονομικού και Αμύνης Αεροδρομίου.
Οι επιλεγέντες είναι απόφοιτοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Σχολών απο ιδρύσεως της Σχολής.

Ιστορικά Στοιχεία

Μετά τις αθρόες αποστρατείες και αποτάξεις του 1935, το ιπτάμενο προσωπικό ήταν κάτω από κάθε ανεκτό όριο επάνδρωσης. Όταν μάλιστα προς το τέλος της δεκαετίας του ’30 άρχισαν να πυκνώνουν τα σύννεφα του πολέμου, κατέστη περισσότερο φανερό ότι ήταν άμεση ανάγκη να καλυφθούν όλες οι απαιτήσεις σε προσωπικό, κυρίως σε ιπταμένους, για να μπορέσει η Αεροπορία να εκπληρώσει την αποστολή της. Από το 1936, με τον Αναγκαστικό Νόμο 245/7.10.36,προβλέφτηκε η ίδρυση σχολών παραγωγής εφέδρων. Με το άρθρο 31 του νόμου αυτού δινόταν η δυνατότητα ίδρυσης Σχολής Αξιωματικών για εφέδρους ανθυποσμηναγούς χειριστές και με τοάρθρο 34 Σχολής Υπαξιωματικών, όταν οι συνθήκες θα το επέτρεπαν, για την παραγωγή εφέδρων σμηνιών χειριστών.
Το 1939 όμως οι πιθανότητες να ευρεθεί η χώρα σε εμπόλεμηκατάσταση είχαν αυξηθεί δραματικά και η ανάγκη απόκτησης όσο το δυνατόν περισσότερων αεροπλάνων ήταν άμεση και επιτακτική.Έτσι, παράλληλα με τις αναγκαίες παραγγελίες αεροσκαφών, ο Αναγκαστικός Νόμος 1770/30.5.39 έδωσε τη δυνατότητα σε αποφοίτους των Σχολών Εφέδρων Αξιωματικών του Στρατού, εφόσον επιθυμούσαν, να αποσπαστούν στην Αεροπορία, για εκπαίδευση χειριστή ή πληρώματος. Με απόφαση των υπουργών Αεροπορίας και Στρατιωτικών, που ακολούθησε αμέσως, κλήθηκαν και παρουσιάστηκαν τον Ιούνιο του 1939 στη Λάρισα 22 Ανθυπασπιστές, απόφοιτοι των Σχολών Εφέδρων Κέρκυρας, Σύρου και Θεσσαλονίκης. Με την ίδια υπουργική απόφαση δημιουργήθηκε Σχολή Εφέδρων Χειριστών στη Λάρισα από έμπειρους και καταξιωμένους εκπαιδευτές της Σχολής Αεροπορίας, ως τμήμα αυτής.