Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012

Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Γαβριήλ Λαδάς 1919


Λαδάς Γαβριήλ
Ο Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Γαβριήλ Λαδάς
Από τους απελευθερωτές της Ξάνθης το 1919
(μετέπειτα Δήμαρχος της Ξάνθης)

(Πηγή:Από το Συνάδελφο Κωνσταντίνο Βουκουβάλα  τεκμήριο που εντόπισε στην Ιστοσελίδα