Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012

ΥΕΑ ΣΤΡΑΤΟΝΟΜΙΑΣ

(Πηγή:www.army.gr)

Eπίσης μια καλή προσπάθεια δικτύωσης των Στρατονόμων στο Facebook
http://www.facebook.com/stratiotike.astynomia