Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Τρίτη 17 Απριλίου 2012

ΛΕΥΚΩΜΑ ΣΕΑΠ 1982 Γ ΕΣΣΟ(Πηγή: Facebook Group “Efedros Axiomatikos (Σ.ε.α.π)”
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003182198439)