Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2015

1964: ΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΑΠ


Οι πρώτοι στα Δωδεκάνησα το 1964, με στολές Χωροφυλακής, στην Κω στο 582 ΤΕΧ
 (Τάγμα Ενισχύσεως Χωροφυλακής)


Εκπαίδευση στα "πλωτά"


"Μελετητήρια"


"Ημιονηγοί"