Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Κυριακή 16 Ιουλίου 2023

ΔΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ-ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ

 (Πηγή: Υοutube)