Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024

Έφεδροι Αξιωματικοί έπεσαν υπέρ Πίστεως και Πατρίδος.

"Έφεδροι Αξιωματικοί έπεσαν υπέρ Πίστεως και Πατρίδος. 

Στη συνημμένο θα βρείτε ανα βαθμό και κατά αλφαβητική σειρά όλα τα ονόματα.

Μακάρι να μην χρειαστεί αλλά αν χρειαστεί."

ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 

Επιμέλεια: Σαράφης Θεόδωρος Εφ. Υπλγος (ΕΜ).

Πηγές: 1) Αγώνες και Νεκροί 1830-1930 του Υπουργείου Στρατιωτικών έκδοση 1930

2) Αγώνες και Νεκροί του Ελληνικού Στρατού κατα το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο 1940-1945 του ΓΕΣ/ΔΙΣ