Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Τρίτη 17 Απριλίου 2012

ΠΟΛΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΖΙΚΟΥ ΑΠΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ


(Πηγή:Απο το Ψηφιοποιημένο Αρχείο της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού)